N E U R O P S Y K O T E R A P I

Neuropsychotherapy

In English

Ladda hem broschyr

Författare: Barry Karlsson

Trådinbunden, 280 sidor illustrerad

Bokförlag: OP-konsult AB

 

Pris 350 kr (inkl moms och leverans i Norden)

 

Snabbleverans: 1-2 vardagar

 

 

När vi diskuterar psykoterapi bör vi samtidigt diskutera medvetande. All psykoterapi tar sin utgångspunkt i just medvetande: hur vi återger våra minnen och upplevelser; hur vi berättar om våra livshändelser; hur vi förhåller oss till förväntningar och farhågor; hur vi dansar våra liv. Denna process är också högaktuell inom minnes- och emotionsforskning: hur utvecklas och lagras ett minne, hur förändras en upplevelse?

 

Som klinisk neuropsykolog arbetar jag dagligen med samband mellan beteende och psyke; mellan kropp och själ. Neurovetenskapen behöver ett humanistiskt och existentiellt perspektiv. Detta av flera skäl – den dualistiska paradoxen är en ständigt närvarande vessla.

 

Humanism och personcentrering motverkar förtingligandet av det levande, det alienerande bortseendet av relationen. Det är en intressant dualism att försöka förstå hur biologiska och kemiska processer samverkar med den levande individens strävan att fortsätta leva. Det är en intressant dualism att försöka förstå hur molekylära minnesprocesser samverkar med personliga upplevelser. Man kan förvisso i hegeliansk anda kalla detta motsättningar, men det förändrar inte fakta: vi vet ännu inte hur detta går till. Men vi vet att vi lever. Eller kanske rättare sagt, vi tror att vi vet – i alla fall tror vi att vi vet att vi tänker. Sedan kvantfysikens intåg har metateorierna momentant fördubblats bortom Descartes horisont.

Validitet är alltid en kritisk fråga inom empirisk forskning. Neurovetenskapen behöver dock filosofi och tankeexperiment för att utveckla frågeställningar. Tag till exempel frågor om oro, ångest, rädsla och tillit; med förtrolig förväntan följer också placeboeffekter, utan tillit vågar vi inte ens ta en vaccination. Det är en omöjlig uppgift för en lekman att läsa in all forskning för att sedan luta sig bara mot vetenskaplig evidens. Om det inte finns tillit och förväntan så riskerar många försök till närmande att avvisas. Att förväntansfulla beslut och placebo kan leda till fysiologisk förbättring är fenomen som ligger inom neuropsykologins domän att förklara - med bra vetenskaplig design kan vi få empiriska svar på kloka frågeställningar.

Medvetenhet motverkar impulser. Med högre kognitiva funktioner kan vi med stoiskt förnuft sträva efter ett allt högre eget ansvar. Men vi kan inte veta allt. Vi blir ibland naivt tvärsäkra, ibland måste vi komma runt motsägelser för att överhuvud våga försöka och för att inte hamna i kroniska ambivalenta tvivel. Nyfikenhet och kunskapssökande är viktigt. I backspegeln ser vi det vi lämnar; hur vi skuggar och följer våra egna minnen. Hur möter vi varandra med dessa minnen?

 

Neurovetenskap kan integreras i alla psykoterapeutiska program. Varje teori om människans psykiska funktioner bör ha en samstämmighet med centrala nervsystemet. Varje psykoterapi måste dessutom vara anpassad till individuella kognitiva funktioner.

 

Denna bok presenterar de viktigaste teorierna inom emotions- och minnesforskning. Den diskuterar medvetande och för första gången på svenska hur kunskap om minneslagring och rekonsolidering kan vara viktiga ledtrådar i ett psykoterapeutiskt förändringsarbete. Boken visar också att neuropsykologi och filosofi bör ha mer utrymme för att utveckla all psykoterapi.